Link Mua Coin @linkmuacoin
Cha mẹ của #SBF#FTX đã mua nhiều bất động sản tổng trị giá 121 triệu USD

Theo trích dẫn hồ sơ tài sản, cha mẹ của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried và các giám đốc điều hành cấp cao khác đã mua ít nhất 19 tài sản trị giá khoảng 121 triệu USD ở #Bahamas trong hai năm qua.
05:07 AM - Nov 24, 2022
Only people mentioned by linkmuacoin in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Link Mua Coin, click on at the bottom under it