Link Mua Coin @linkmuacoin
24 November, 05:08
#LLAMMA và stablecoin #crvUSD – Giải pháp mới của Curve Finance cho các nền tảng Lending

Mới đây, Curve Finance (CRV) – một trong những dự án DeFi hàng đầu trong thị trường – đã ra mắt whitepaper của crvUSD với nhiều ý tưởng mới lạ như là cơ chế #LLAMMA . Stablecoin này sẽ hoạt động như thế nào và tác động đến #Curve như thế nào?
Link Mua Coin @linkmuacoin
24 November, 05:06
Curve Finance (CRV) phát hành whitepaper và mã nguồn cho stablecoin của mình

Mã nguồn và whitepaper về stablecoin #crvUSD của sàn giao dịch phi tập trung #CurveFinance đã được phát hành.

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.