Link Mua Coin @linkmuacoin
07 December, 12:39
Quỹ Fir Tree kiện Grayscale trong nỗ lực buộc thay đổi Bitcoin Trust

Các quỹ đầu cơ có trụ sở tại New York muốn Grayscale cung cấp thông tin về quỹ tín thác #Bitcoin hàng đầu của mình mà họ tin rằng có thể tiết lộ khả năng quản lý yếu kém.
Link Mua Coin @linkmuacoin
24 November, 04:59 (E)
#CZ Binance “vạ miệng” gieo rắc nghi ngờ về đối thủ, song lại xóa tweet

CEO #Binance Changpeng Zhao đã nhanh chóng xóa dòng tweet “vạ miệng”, nghi ngờ đối thủ #Coinbase#Grayscale .
Link Mua Coin @linkmuacoin
22 November, 02:45
Cổ phiếu #GBTC của #Grayscale tiếp tục lập “đáy” mới so với giá Bitcoin

Sau sự sụp đổ của #FTX , một trong những sản phẩm tài chính lớn mạnh nhất của thị trường tiền mã hóa của Grayscale tiếp tục phải chịu áp lực.

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.