Link Mua Coin @linkmuacoin
02 December, 02:25
Coinbase tuyên bố Apple đã chặn phát hành ứng dụng ví vì phí gas

Nền tảng này cho biết #Apple muốn #Coinbase Wallet vô hiệu hóa các giao dịch #NFT , đưa ra "các chính sách mới để bảo vệ lợi nhuận của họ bằng chi phí đầu tư của người tiêu dùng vào NFT".
Link Mua Coin @linkmuacoin
24 November, 04:59 (E)
#CZ Binance “vạ miệng” gieo rắc nghi ngờ về đối thủ, song lại xóa tweet

CEO #Binance Changpeng Zhao đã nhanh chóng xóa dòng tweet “vạ miệng”, nghi ngờ đối thủ #Coinbase#Grayscale .
Link Mua Coin @linkmuacoin
22 November, 02:43
​​Cổ phiếu #Coinbase (COIN) chạm mức thấp nhất lịch sử

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.