Link Mua Coin @linkmuacoin
28 November, 11:36
Tổng chưởng lý Bahamas lên tiếng bảo vệ cách xử lý của chính quyền địa phương đối với vụ #FTX
Link Mua Coin @linkmuacoin
24 November, 05:07
Cha mẹ của #SBF#FTX đã mua nhiều bất động sản tổng trị giá 121 triệu USD

Theo trích dẫn hồ sơ tài sản, cha mẹ của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried và các giám đốc điều hành cấp cao khác đã mua ít nhất 19 tài sản trị giá khoảng 121 triệu USD ở #Bahamas trong hai năm qua.
Link Mua Coin @linkmuacoin
24 November, 05:04
Các nhà thanh lý tài sản của #FTX#Bahamas đồng ý chuyển vụ kiện phá sản sang #Delaware

Những nhà thanh lý do tòa án chỉ định cho FTX ở Bahamas đã đệ đơn kiện riêng lên tòa án ở New York, trong khi sàn đã nộp đơn xin phá sản ở #Delaware .
Link Mua Coin @linkmuacoin
22 November, 02:39
🔥 FTX đã mua ít nhất 19 bất động sản trị giá gần $121 triệu usd ở Bahamas trong hai năm qua.

Ba mẹ của Bankman-Fried, cũng là giáo sư luật của Đại học Stanford đứng tên chủ sở hữu của ngôi nhà nghỉ dưỡng trị giá $16,4 triệu usd

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.