Only followers of this user (0xdo) can see their posts

Only followers of this user (0xdo) can see their posts

Only followers of this user (0xdo) can see their posts

Link Mua Coin @linkmuacoin
01 December, 08:16
🎉 Airdrop: Nhận 30,000 token BIB từ sàn BIB Exchange

✅ Sàn: #BIBExchange (Đối tác uy tín)
🎯Phần thưởng mỗi đăng ký hợp lệ: 30,000 #BIB
🔭Tổng giải thưởng: 25 triệu token BIB
📆 Thời gian: 21/12 hoặc đến khi hết phần thưởng
_________
🔥 Nhiệm vụ nhận airdrop:
📍 B1: Đăng kí sàn BIB Exchange (5,000 BIB) - https://to.linkmua.me/bibv...
📍 B2: Tải ứng dụng BIB và đăng nhập (2,500 BIB) - https://www.bibvip.com/en_...
📍 B3: Xác minh danh tính KYC (2,500 BIB) - https://www.bibvip.com/en_...
📍 B4: Thực hiện 3 giao dịch Futures (20,000 BIB)

Only followers of this user (0xdo) can see their posts

Link Mua Coin @linkmuacoin
22 November, 07:30
#Gemini đang làm việc với #Genesis để giải quyết vấn đề rút tiền

Gemini đang hợp tác với Genesis và Digital Currency Group trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho phép người dùng rút tiền từ sản phẩm Gemini Earn của sàn giao dịch.

Only followers of this user (0xdo) can see their posts

Only followers of this user (0xdo) can see their posts

Only followers of this user (0xdo) can see their posts

Link Mua Coin @linkmuacoin
22 November, 02:42
#​​Genesis tiếp tục chìm sâu vào tin đồn phá sản - #Bitcoin lập đáy mới của năm 2022
Link Mua Coin @linkmuacoin
22 November, 02:39
🔥 FTX đã mua ít nhất 19 bất động sản trị giá gần $121 triệu usd ở Bahamas trong hai năm qua.

Ba mẹ của Bankman-Fried, cũng là giáo sư luật của Đại học Stanford đứng tên chủ sở hữu của ngôi nhà nghỉ dưỡng trị giá $16,4 triệu usd

Only followers of this user (0xdo) can see their posts

Only followers of this user (0xdo) can see their posts

Only followers of this user (0xdo) can see their posts

Only followers of this user (0xdo) can see their posts

Link Mua Coin @linkmuacoin
20 November, 02:58 (E)